In memoriam Zsigmond László

(1945-2004.)

 

Október 7-én, életének 59. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Zsigmond László, a REANAL FINOMVEGYSZERGYÁR RT. vezérigazgatója.

 

Megdöbbentett, megbénított bennünket, munkatársait, ismerőseit a szomorú hír, hiszen előző nap még közöttünk volt jókedvűen, energikusan. Hetek múltak el azóta, mégis amikor szóba kerül a neve, az arcokon újból megjelenik a szomorúság, értetlenség kifejezése.

 

Zsigmond László egyetemi tanulmányait 1976-ban végezte el a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd 1980-ban szakközgazda képesítést szerzett. A REANAL Finomvegyszergyárba 1983-ban került főkönyvelőként, majd 1990-ig gazdasági igazgatóként tevékenykedett. 1990-ben az igazgatói, 1991. szeptemberétől a vezérigazgatói pozíciót töltötte be.

 

Vállalatvezetői tevékenysége mellett számos jelentős feladatot és funkciót vállalt a vállalat illetve a részvénytársaság külső kapcsolatrendszerében. 1990-1992 között igazgatósági tagja volt a Magyar Hitelbank Rt-nek, 1990-1997-ig a MEDIMPEX RT. igazgatósági tagja, majd elnöke lett. Megalakulásától kezdve elnökségi tagként tevékenykedett a Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Tudományos és Érdekvédelmi Egyesületében és társult vezetőségi tagja volt a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaságnak.

 

Szakmai hozzáértése magas szintű volt, széles látókörű, nagyműveltségű, segítőkész emberként és vezetőként ismertük.  Munkatársai, beosztottai lelkiismeretes munkavégzést, nagyfokú kötelességtudást tanulhattak tőle.

 

Szerette és érdeklődéssel fordult a laboratóriumi diagnosztika tudományterülete felé. Szívesen vett részt rendezvényein, amikor csak ideje engedte. A segítségre szoruló egészségügyi intézmények, szakemberek számíthattak támogatására.

 

Mint a REANAL RT. gazdasági vezetője nagy szerepet játszott a 80-as években megindult hazai diagnosztikai fejlesztés és gyártás anyagi feltételeinek biztosításában. A rendszerváltás időszakában, a cég privatizációjakor, az általa irányított terv alapján rövid idő alatt stabilizálta és gazdaságossá tette a céget. A 2000-ben elkezdődött új diagnosztikai fejlesztések lelkes kezdeményezője, támogatója, irányítója volt.

 

Mi, a laboratóriumi diagnosztika területén dolgozó munkatársai akkor emlékezhetünk rá méltó módon, ha a segítségével létrejött eredményeket, értékeket megőrizzük és tovább gyarapítjuk.

 

Kollégái, barátai, ismerősei és tisztelői nevében búcsúzunk Tőle.

 

 

MAGYAR LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKAI TÁRSASÁG