Az MLDT kitüntetései 2000. évben

Jendrassik Lóránd Emlékérem és tiszteletbeli tagság:

Prof. Pierangelo Bonini

Professor Bonini graduated in medicine and surgery at the Pavia University in Italy. In 1965, he specialized in cardiology at the Pavia University. In 1969, he specialized in pathological anatomy, histopathology and laboratory techniques at the Milan University. In 1969 Prof. Bonini was habilitated for university teaching in Clinical Chemistry and Microscopy. In 1981 he has been appointed as the Director of the Department of Laboratory Medicine at the Instituto Scientifico San Raffaele. In 1991, he has been appointed as the scientific director of clinical research of the same institute. Prof. Bonini published some 300 scientific papers (80 of which were published in peer-reviewed journals), in the following areas:

 1. Physiopathology of the endocrine system.
 2. Biochemical and clinical enzymology of kidney and liver.
 3. Organization and management of clinical laboratory.
 4. Automatic technologies in clinical laboratory robotics.
 5. The preanalytical phase.

Between 1985 and 1993, he was the chairman of the IFCC Congress Committee.Since 1979, he is a co-opted member of the IUPAC Commission of Clinical Chemistry. In the past years Prof. Bonini co-operated as organizer and/or lecturer to several national and international congresses. He was the president of the 17th IFCC International Congress of Clinical Chemistry held in Florence in June 1999.

Jendrassik Lóránd Emlékérem:

Prof. Dr. Ádány Róza

Tanszékvezető egyetemi tanár, a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát. Klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa, az orvostudomány doktora. Szakmai pályafutását a DOTE Anatómiai Intézetében kezdte, majd a Klinikai Kémiai Intézet munkatársa. 1993-tól a Megelőző Orvostani Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, 1997-től a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolájának igazgatója. Számos hazai és külföldi tudományos társaság tagja. 1993-97-ig az MLDT főtitkára, majd tudományos alelnöke. A magyar laboratóriumi medicinát több nemzetközi társaságban képviseli. Tagja az IFCC "Committee on Molecular Techniques"-nek, a WASP "Committee on Utilization of Laboratory Results"-nak, a "European Thrombosis Research Organization"-nak, valamint tagja az Association of Schools of Public Health in the European Region Executive Board-nak. Tudományos munkásságát 83 közlemény, 2 szerkesztett könyv fémjelzi. Közleményeinek össz impakt faktora: 160.9. Magasszintű és széleskörű oktató munkája közismert, mind a graduális, mind a postgraduális képzésben. A "Kísérletes és klinikai onkológia" c. Ph.D. program megszervezője és vezetője. Több hazai és külföldi felsőfokú oktatási intézmény meghívott előadója. Dr. Ádány Róza professzor asszony kiváló egyetemi oktatói és kutatói munkája mellett a magyar laboratóriumi medicina meghatározó egyénisége és külföldön is egyik legmarkánsabb képviselője.

Ezüst Pándy Kálmán Emlékérem:

Prof. Dr. Jobst Kázmér

Jobst Kázmér Széchenyi-díjas akadémikus, a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke. Életművét, kiemelkedő szakmai életútját, a ‘A Magyar Laboratóriumi Medicina és Társaságának Krónikája’ című könyv szerkesztését köszöni meg a társaság az eddig egyetlen példányban kiadott emlékéremmel.

Tiszteletbeli tagság:

Prof. Dr. Brian I. Duerden M.D.

Professor Duerden is the medical director of the Public Health Laboratory Service, he is responsible for all the medical and scientific activities of the Public Health Laboratory Service in England and Wales. He is professor and head of the Department of Medical Microbiology and Public Health Laboratory in the University of Wales College of Medicine, Cardiff. He qualified in medicine at Edinburgh University Medical School in 1972. By 1979 he has been awarded his MD for a thesis on "The characterization and occurrence of clinically important gram-negative anaerobic bacilli" and been made a member of the Royal College of Pathologist by examination. He was appointed senior lecturer in Sheffield University and consultant microbiologist to the Sheffield Children's Hospital. In 1991 he moved to the University of Wales College of Medicine at Cardiff as professor and head of Department, and also director of the Cardiff Public Health Laboratory. He has been closely involved with the Royal College of Pathologist since 1981 as examiner and member of the Medical Microbiology Specialty Advisory Committee. He has published over 100 articles in peer - reviewed journals, predominantly on anaerobic bacteria and their infections but also including a range of other clinical microbiology and public health topics. He was the senior author of the textbook "Microbial and Parasitic Infection" and of a monograph on "Anaerobes in Human Disease".

Since 1982 he has been Editor in Chief of the Journal of Medical Microbiology.

Prof. Dr. Solymoss Béla M.D.

Solymoss Béla professzor a családi hagyományokat követve, harmadik generációs orvosként végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1947-ben. Gyakornoki éveit Romhányi professzor irányítása mellett töltötte Szombathelyen. 1952-68-ig a Szombathelyi Markusovszky Kórház Központi Laboratóriumának vezetője. 1962-ben lett az orvostudomány kandidátusa atherosclerosis témakörben. 1965-66-ban meghívást kapott Selye professzor Intézetébe a Montreali Egyetemre, ahová 1968-ban visszatért. Előbb tanársegéd, majd 1971-től docensi minőségben dolgozik az intézetben. 1972-től a Montreali Egyetem Pathológiai Intézet Biokémiai Laboratóriumának vezetője. 1978-ban professzorrá nevezik ki a Montreal Heart Institute-ba és megbízzák az általános és cardiovascularis pathológia oktatásával. Több mint 100 tudományos közlemény és mintegy 70 kongresszusi abstract szerzője, ill. társszerzője a coronaria atherosclerosis témakörben, melynek nemzetközileg elismert szaktekintélye, különös tekintettel a coronaria betegség biokémiai rizikó faktoraira és markereire.

Kari Johannes Pulkki, M.D., Ph.D.

Dr. Pulkki is the associate professor in Clinical Chemistry, University of Turku in Finland. From 1997, he is elected president of the Finnish Society of Clinical Chemistry. He graduated as M.D. at the Medical Faculty, Univestity of Turku in 1981. He obtained his Ph.D. degree in 1988. The title of his Ph.D. thesis was: The effect of synovial macrophages on the metabolism and flow-cytometric properties of synovial fibroblasts. He was an NIH grant holder as quest researcher visiting fellow in the Laboratory of Molecular Immunoregulation, National Cancer Institute in USA between 1989-91. He has been awarded several scientific prizes. He is an acknowledged scientist of our scientific field, which is represented by his high level scientific publications which are more than 80. From 2000, Dr. Pulkki serves as the treasurer of the Executive Board of FESCC.

Somogyi Mihály Emlékérem:

Dr. Péterfy Ferenc

A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát 1964-ben. 1970-ben védte meg egyetemi doktori értekezését. 1964-1984-ig a Human Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet munkatársa. Számos kutatási program résztvevője, illetve vezetője. 1984-től az EGIS Gyógyszergyár műszaki igazgatója. Az MTA Immunológiai Bizottságának titkára. Az UNIDO felkért konzultánsa biotechnológia témakörben. Dr. Péterfy Ferenc nem csak kiváló kutató, hanem kiváló szervező és szakmapolitikus. Az első hazai laboratóriumi diagnosztikai magáncég megalapítója. A marketing tevékenységen túlmenően cége egyre nagyobb részt vállal a klinikai kémiai eszközök és módszerek fejlesztésében. Tevékenysége, szakmai elhivatottsága alapvető szerepet játszott a magyar laboratóriumi diagnosztika műszerezettségének modernizálásában. Megalapította és elnöke a magyar in vitro diagnosztikumokat gyártók szövetségének.

Pándy Kálmán érem:

Dr. Benkő András (Budapest)
Dr. Salgó László (Szeged)
Dr. Vesztergombi Zsuzsanna (Szekszárd)

A kitüntetetteknek szeretettel gratulálunk!

 


 

FT. 457/1983.

MOTESZ Laboratóriumi Diagnosztikai Társasága

 

Jendrassik Lóránd Emlékérme
Alapító Okirata

 

 1. Az emlékérem pontos elnevezése:
  A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság Jendrassik Lóránd Emlékérme

2.       Az adományozás vezetőségi határozat alapján, 1-2 évenként történik, 1, legfeljebb 2 személy részére a Társaság éves Nagygyűlésén. Az emlékérmet a Társaság mindenkori Elnöke adja át, az átadást tanúsító oklevél kíséretében az u.n. Jendrassik emlékülésen. Az átadást követően a jutalmazott előadást tart munkássága területéről.

3.       Elismerésben részesíthető minden olyan magyar, fedhetetlen előéletű állampolgár, aki a Laboratóriumi Diagnosztikai Társaságnak tagja, szakmai és tudományos tevékenysége valamelyik laboratóriumi diszciplína, így a klinikai kémia, mikrobiológia vagy a hematológia területén kiemelkedő, és Társaságunk életében kifejtett tevékenysége is figyelemreméltó.

Az emlékérem kivételes esetekben külföldi állampolgárnak is odaítélhető. Ebben az esetben a kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenység mellett feltétel, hogy a jutalmazott mindenkor tiszteletben tartotta és tartja a Magyar Népköztársaság államrendjét és törvényeit, továbbá alkotó és érdemi a kapcsolata Társaságunkkal vagy annak több tagjával.

4.       Az emlékérem adományozását mindenkor a Társaság Elnökségének javaslata és előterjesztése alapján a Vezetőség hagyja jóvá. Emlékérem nem adományozható az Elnökség aktív tagjának.

5.       Az emlékérem anyaga bronz.
Fedőlapján Jendrassik portré, valamint neve, születésének (1896) és halálának (1970) évszámai, továbbá „Bilirubin 1936" felirat.

Hátlapon „Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság", továbbá az adományozott neve és az adományozás évszáma.

 1. Jendrassik Lóránd rövid életrajza.

1896-ban született, orvosi diplomáját 1921-ben nyerte el. Ezt követően különböző neves intézetekben dolgozott, többek között munkatársa volt a Nobel-díjas Mayerhofnak is.
1925-ben Pécsre költözött, ahol a Belklinika Laboratóriumának lett a vezetője. Széleskörű laboratóriumi módszertani vizsgálatai már ekkor a szakma legjobb hazai szakemberévé tették. 1927-ben egyetemi magántanári képesítést ért el.
1929-30-ban Szent Györgyi Albert mellett tevékenyen részt vett a Magyar Élettani Társaság megalapításának munkájában, Ő volt az előkészítő Bizottság titkára.
1936-ban lett rendkívüli egyetemi tanár, majd 1940-ben a kolozsvári egyetemen az élettan tanára. A felszabadulás után Budapestre költözött, 1950-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Élettani Tanszékére kapott egyetemi tanári kinevezést, ahol 1970-ig, haláláig, dolgozott.

Jendrassik munkásságának egy része módszertani jellegű. Számos pontos, megbízható és érzékeny analitikai módszert dolgozott ki. Neve az 1936-ben leírt bilirubin meghatározástól ma is elválaszthatatlan. Ő ma a legtöbbet idézett magyar orvos-kutató, idézettsége a nemzetközi összehasonlításban is igen előkelő helyet foglal el.

Sikeresen vizsgálat számos élettani folyamatot, ezeket elsősorban molekuláris biológiai oldalról közelítette. E területen is maradandót alkotott. Ő igazolta először a vegetatív idegrendszerben a kémiai mediátorok létezését. Több élettani folyamat fizikai-kémiai törvényszerűségét is megállapította.

Megnyilatkozott szakmai kérdésekben, de eljutott az élettudomány filozófiai kérdéseihez is.

Méltó folytatója volt a pontos mérések alapján tett megállapításoktól a természettudományos filozófiáig ívelő haladó Jendrassik hagyományoknak.


Budapest, 1983. Október 10.

 

............................
Miltényi Miklós
elnök

............................
Nagy Iván
főtitkár

 


 

FT. 900/1986.

MOTESZ Laboratóriumi Diagnosztikai Társasága

 

Pándy Kálmán Emlékplakett
Alapító Okirata

 

 1. Az emlékplakett pontos elnevezése:
  A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság Pándy Kálmán Emlékplakettje

2.       Az adományozás vezetőségi határozat alapján, évenként történik, legfeljebb három személy részére a Társaság éves Nagygyűlésén. A plakettet a Társaság mindenkori Elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke adja át, az átadást tanúsító oklevél kíséretében.

3.       A plakettel nem életmű, elsősorban a legjobb alkotó éveikben lévő kollégák eredményes munkája jutalmazható. Elismerésben részesíthető minden olyan feddhetetlen előéletű, magyar állampolgár, aki tagja a Laboratóriumi Diagnosztikai Társaságnak, figyelemreméltó tudományos eredményt ért el valamelyik laboratóriumi diagnosztikai diszciplína, így a klinikai kémia, mikrobiológia, vagy a hematológia területén. Az elismerésben az a tag is részesülhet, aki tevékenységével jelentősen és alkotó módon segítette Társaságunk működését, vagy eredményes és példamutató a betegellátást szolgáló rutin diagnosztikai munkája.

Elismerésben részesíthető olyan egyetemi végzettségű személy is, aki társaságunknak nem tagja, de előélete és tevékenysége megfelel a 3.§. első bekezdésében foglalt követelményeknek, továbbá figyelemreméltóan segítette elő a laboratóriumi diagnosztikai szakmák napi tevékenységét, lehetőséget teremtve azok fejlődésének, vagy élen járt olyan feltételek megteremtésében, amelyek érdemi módon járultak hozzá a laboratórium színvonalas munkájához.

4.       Az adományozásra jogosult a Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság. Az adományozottak körét az elnökség javaslata alapján a vezetőség hagyja jóvá. Nem adományozható általában plakett az elnökség aktív tagjainak. Rendkívüli eseten azonban az elnökség tagjára vonatkozó javaslatot, megfelelő indoklással, a vezetőség előterjeszthet.

5.       Az emlékplakett 10 x 6 cm-es, anyaga bronz.
Fedőlapján „Pándy Kálmán 1868-1945” felirat, továbbá enyhén kiemelkedő Pándy portré.
Hátlapon „Magyar laboratóriumi diagnosztikai társaság";, továbbá az adományozott neve, és az adományozás évszáma.

6.       Pándy Kálmán 1868. október 14-én született Újkígyóson, Békés megyében, és 1945-ben hunyt el Budakalászon.
Orvosi oklevelét 1893-ban nyerte el a Pázmány Péter Tudományegyetemen, Budapesten. Tudományos pályafutását 1892-ben az egyetem Elmegyógyászati Klinikáján kezdte, majd több alkalommal ösztöndíjasként fordult meg neves külföldi intézetekben. Egyetemi magántanári habilitációja 1908. június 22-23-án kelt. Dolgozott a lipótmezei intézetben, igazgatója volt Nagyszebenben az Állami Elmegyógyintézetnek. Közleményei a század első felében rangos folyóiratokban láttak napvilágot.

Gyulán, a Békés megyei kórház, a megye szülöttjének, Pándy Kálmánnak a nevét viseli, emléket állítva kiemelkedő klinikus ideg-elme orvosi tevékenységének. Pándy Kálmán azonban a laboratóriumi diagnosztika területén is maradandót alkotott. Kevés olyan klinikai kémiai módszerrel rendelkezünk, amely bevezetése után 85 évvel is kiállja a gyakorlat próbáját. Ezek közé tartozik a Pándy-féle karbolsavas liquor-fehérje kémlelési eljárás, amely Pándy-reakcióként vonult be az irodalomba és a laboratóriumok mindennapi életébe. A módszert a napjainkban megjelenő, legmodernebb klinikai kémiai szakkönyvek nem csak történeti érdekessége miatt idézik, hanem teljes részletességgel közlik, a rutin diagnosztikában alkalmazásra ajánlják.

Pándy Kálmán ragyogó példát mutatott, kórházi körülmények között, jó szakmai felkészültséggel és megfigyelőkészséggel, egyszerű eszközökkel is lehet maradandót alkotni, ami ma, a technika bűvöletében különösen kiemelkedő.

Sajnos – és egyben érthetetlen -, hogy Pándy Kálmán maradandó életműve hazai szakmai körökben eddig nem kapta meg a súlyának kijáró, megérdemelt méltatást. A Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság a róla elnevezett plakettel kívánja a hiányt pótolni, elismerését és tiszteletét kinyilvánítani, továbbá emléket állítani.


Budapest, 1986. Szeptember 4.

 

............................
Jobst Kázmér
elnök

............................
Nagy Iván
főtitkár

 

 

Somogyi emlékérem


Tudományos elismerés megnevezése:

Somogyi emlékérem

Első adományozás éve:

1995

Alapítók:

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság

Elnyerés feltételei (fokozatai, jutalom összege):

Kapják azok a nem MLDT tagok, akik sok segítséget nyújtottak a szakmának. Pénzjutalom és oklevél nem jár hozzá.

Milyen gyakran és hány db-ot adnak ki:

Évente 1 db emlékérem kerül kiadásra.

Dijazottak:

Rényi Judit (1976)
Susánszky Miklós (1997)
Prof. Dr. Mikó Tivadar (1999)
Dr. Iliena Funduc, Románia (1999)


 

Cholnoky pályadíj

 

Tudományos elismerés megnevezése:

Cholnoky pályadíj

Első adományozás éve:

1995.

Alapító:

Prof. Dr. Jobst Kázmér

Elnyerés feltételei (fokozatai, jutalom összege):

A Kísérletes és Klinikai Laboratóriumi Medicinában meghirdetett pályázatra beérkező dolgozatok elbírálása alapján, vagy azon kollégák, akik a molekuláris biológiában kimagasló tevékenységet mutatnak fel.

A jutalom összege: 1995-ben: 100.000 Ft államkötvényben elhelyezett kamata

1997-ben: 200.000 Ft államkötvényben elhelyezett kamata

Milyen gyakran és hány db-ot adnak ki:

Évente 1 db díj kerül átadásra.

Díjazottak:

Dr. Kappelmayer János, 1996.


 

Udránszky díj


Tudományos elismerés megnevezése:

Udránszky díj

Első adományozás éve:

1995

Alapítók:

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság

Elnyerés feltételei (fokozatai, jutalom összege):

Az országos TDK verseny első 5 helyezettje közül az kapja, aki labordiagnosztikai témában írta pályázatát. Bírálója az MLDT Tudományos Bizottsága.

Jutalom összege: 1995. Nettó: 30.000 Ft

1997. Nettó: 40.000 Ft

Milyen gyakran és hány db-ot adnak ki:

Évente 1 db díj kerül kiadásra.