A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság küldöttei (2001-2004)

1. Semmelweis Egyetem

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

1.

Ferencz Antal Dr.

szakorvos, intézetigazgató, egyetemi tanár

SE Klin.és Kis.Orv.Lab.Int.
1135 Bp.Szabolcs u. 33-35.

2.

Selmeci László Dr.

orvos, egy. tanár, laborvezető

SOTE Ér-és Szívseb. Kl. Kp. Labor
1122 Bp.Városmajor u. 68.

3.

Szabó Antal Dr.

egyetemi docens

SOTE I. Gyermekklinika Kp. Labor
1083 Bp. Bókay J. u. 53.

 

 

 

 

 

2. Debreceni Egyetem

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

4.

Ádány Róza prof. Dr.

szakorvos, tanszékvezető, egyetemi tanár

DE OEC Közegészségt. és Járványtani Int.
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

5.

Hevessy Zsuzsanna Dr.

szakorvos

DEOEC KBMPI
4032 Debrecen Nagyerdei krt. 98.

6.

Kelemenné Hársfalvi Jolán Dr.

Vegyész Egy. Docens

DEOEC KBMPI
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

7.

Muszbek László Prof. Dr.

Orvos Akad. Int. Vez. egy.tan.

EOEC KBMPI
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

8.

Sipka Sándor Dr.

szakorvos, egyetemi docens

DEOEC III. Belgyógyászati Kl.
4004 Debrecen, Móricz Zs. u. 22.

 

3. Pécsi Tudományegyetem

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

9.

Kellermayer Miklós Dr.

szakorvos, intézetigazgató egyetemi tanár

PTE ÁOK Klin. Kém. Int.
7624 Pécs, Ifjúság u. 13.

10.

Liszt Ferenc Dr.

vegyészmérnök, egyetemi adjunktus

PTE ÁOK Klinikai Kémiai Intézet
Pécs, Ifjúság u. 13. 7624

11.

Ludány Andrea Dr.

szakorvos, egyetemi docens

PTE Klin. Kém. Int.
7624 Pécs, Ifjúság u. 13.

 

4. Szegedi Tudományegyetem

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

12.

Endreffy Emőke Dr. Börcsökné Dr.

gyógyszerész, tudományos főmunkatárs

SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Centrum Gyermekgyógy. Klinika
6720 Szeged Korányi fasor 14-15. Pf. 471.

13.

Falkay György Dr.

gyógyszerész, tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE Gyógyszerhatástani és Bio-farmáciai Int.
6720 Szeged, Eötvös u. 6.

14.

Horváth Andrea Dr.

orvos, intézetvezető

SZTE Klinikai Kémiai Int.
6725 Szeged, Somogyi B.tér 1.

15.

Kószó Ferenc Dr.

vegyész, lab. vez. tud. tanácsadó, c. egy. docens

SZTE Bőrgyógyászati Kl. Labor
6720 Szeged, Korányi fasor 6.

 

5. Budapest

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

16.

Bauer Erzsébet Dr.

osztályvezető főorvos

BM Kp. Kórház és Intézményei
1071 Bp. Városligeti fasor 9-11.

17.

Bekő Gabriella Dr.

Szakorvos

Heim P. Gyermekkórház Kp. Lab.
1089 Bp. Üllői u. 86.

18.

Bocskai Edit Dr.

osztályvezető főorvos

M.R.E. Bethesda Gyermekkórház
1146 Bp. Bethesda u. 3.

19.

Czikkely Rózsa Dr.

osztályvezető főorvos

Szt. Margit Kórház Kp. Labor
1032 Bp. Bécsi út 132.

20.

Csősz Mária Dr.

laboratórium vezető

Péterfy S. u.-i Kh.
1076 Bp. Péterfy S. u. 8-14.

21.

Faragó Ferenc Dr.

laboratórium vezető

Bajcsy-Zs. Kórház
1475 Bp. Maglódi u. 89-91.

22.

Földvári Péter Dr.

labor szakorvos

MÁV Kórház és Kp.RI. Kp .Lab.
1062 Bp. Podmaniczky u. 111.

23.

Füzi Miklós Dr.

főosztályvezető főorvos

ÁNTSZ Fővárosi I.
1138 Bp. Váci út 174.

24.

Gefferth Gábor Dr.

szakorvos

XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézet
1153 Bp Rákos u. 73-75.

25.

Gesztesiné Kőszeghy Anna Dr.

gyógyszerész, ügyv. igazgató

Vitani Egészségügyi Kft.
1147 Bp. Telepes u. 17.

26.

Herczeg Tamás Dr.

biológus, laborvezető

Dél-Budai Eü. Szolgálat KHT Laboratórium
1221 Bp. Káldor A. u. 5-9.

27.

Tankáné Dr. Sere Éva

Eü. Főtanácsos

Eü. Szakdolg. Közp. Továbbképző I.
1085 Bp Horánszky u. 15.

28.

Irházi Gyöngyvér

szakgyógyszerész

Szent Margit Kórház Kp. Laboratórium
1032 Bp. Bécsi út 132.

29.

Kormányos Emilia Dr.

osztályvezető főorvos

MH Kp. Honvédkórház Klin. Lab.
1126 Bp.XII. Királyhágó u. 1-3.

30.

Kovácsay Istvánné

vegyészmérnök

Főv. Szt. Imre Kórház Kp. Labor
1115 Bp. Tétényi út 14-16.

31.

Maklári Erzsébet Dr.

osztályvezető főorvos

Heim Pál Gyermekkórház Kp Laboratórium

32.

Mezey György János Dr.

osztályvezető főorvos

Főv. Önkorm. Budai Gyermekkórháza Kp. Lab.
1023 Bp. Bolyai u. 5-7.

33.

Németh-Csóka Mihály Dr.

főorvos

Orsz. Korányi TBC és Pulm. Int.
1529 Bp. Pf. 1.

34.

Némethi Mária Dr.

osztályvezető főorvos

Szt. Rókus Kórház és Int. Kp. Laboratórium
1085 Bp. Gyulai Pál u. 2.

35.

Paróczai Karola Dr.

osztályvezető főorvos

Budai MÁV Kórház Klin. Kém. Lab.
1122 Bp. Szanatórium u. 2/a

36.

Pintér Erzsébet Dr.

osztályvezető főorvos

Főv. Önkorm. Szt. László Kórház Kp. Labor
1097 Bp. Gyáli út 5-7.

37.

Puskás Éva Judit Dr.

laborvezető főorvos

Orsz. Haemat. és Immun. Int.
1113 Bp. Daróczy út 24.

38.

Szabó Teréz Dr.

osztályvezető főorvos

Heim P. Gyermekkórház Kp. Lab.
1089 Bp. Üllői út 86.

39.

Tomcsányi Katalin Dr.

osztályvezető főorvos

MH Központi Honvédkórház I. Klin. Lab.
1134 Bp. Róbert K.krt. 44.

40.

Tóth Ildikó Dr.

laborvez. főorvos

Főv. XIII. ker. Önkorm. Eü. Szolg.
1139 Bp. Szegedi út 17.

41.

Valyon Márta Dr.

osztályvezető főorvos

Orsz. Korányi TBC és Pulm.
1529 Bp XII. Pihenő u. 1.

 

6. Baranya megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

42.

Angyal Tibor Dr.

nyugdíjas, orvos

7621 Pécs Munkácsy M. u. 29.

43.

Litter Ilona Dr.

orvos, adjunktus

Megyei Kórház Kp. Labor
7623 Pécs, Rákóczi u. 2.

44.

Szendrei László Dr.

főorvos

Egyesített Eü. Int. Labor
7633 Pécs Veress E.u. 2.

 

7. Bács-Kiskun megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

45.

Ceglédi Antal Dr.

osztályvezető főorvos

Kórház Kp. Labor
6500 Baja, Rókus u. 10.

46.

Jancsó Tamás Dr.

osztályvezető főorvos

1157 Budapest XV. Nyírpalota u. 61. IX/56

47.

Péter Ildikó Dr.

osztályvezető főorvos

Repülő Kórház
6000 Kecskemét, Balaton u. 17.

48.

Szarka Katalin Dr.

osztályvezető főorvos

Bács-Kiskun m-i Önkorm. Kórháza Kp. Lab
6000 Kecskemét Nyíri út 38.

 

8. Békés megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

49.

Molnár Edit Dr.

orvos

Pándy K. Kórház Kp. Labor
5700 Gyula, Szerecsen u. 10.

50.

Rácz László Dr.

osztályvezető főorvos

Réthy P. Kórház és RI. Kp. Labor
5600 Bcsaba, Gyulai út 18.

 

 

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

51.

Bot Judit Dr.

Főorvos

II. Rákóczi F. Kórház Laboratórium
3800 Szikszó, Kassai u. 45-47.

52.

Deák Judit Dr.

osztályvezető főorvos

MJV. Önk. Diósgyőri KH-RI Labor
3533 Miskolc, Kórház u. 1.

53.

Szabó Tamás

vegyész, lab.vez

Szent Ferenc Kórház Lab.
3501 Miskolc, Pf. 175.

54.

Székely Ágnes Dr.

osztályvezető főorvos

Almási Balogh Pál Kórház RI. Kp. Labor
3601 Ózd, Béke u. 1.

55.

Vámosi Ildikó Dr.

osztályvezető főorvos

BAZ m-i Kórház Klin. Labor
3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

 

10. Csongrád megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

56.

Joó Béláné Dr. Szűcs Enikő

vegyész

MJVÖ Szakorvosi Ellátás Labor
Szeged ,Vasas Szent Péter u. 1-3.

57.

Nagy Éva Dr.

osztályvezető főorvos

Csongrád m-i Önkorm. Területi Kh. RI.
6600 Szentes Sima F. u. 44-58

58.

Salgó László Roland Dr.

osztályvezető főorvos

SZMJV Önkorm. Kórház
6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

59.

Soós István Dr.

vegyész, laborvezető

Szeged, MJV Önk. Gyermekkórház
6726 Szeged, Temesvári krt. 35-37.

 

11. Fejér megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

60.

Barna T. Katalin Dr.

osztályvezető főorvos

Dunaújvárosi Prodia Központi Laboratórium
Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6. 2400

61.

Fekete Mátyás Dr.

osztályvezető főorvos

Szt. György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

62.

Horváth Éva Dr.

főorvos

Szt. György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

 

12. Győr-Moson-Sopron megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

63.

Deákné Dr. Nagy Gizella Dr.

Lumniczer Sándor Kórház RI.
9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.

64.

Hetyési Katalin dr

osztályvezető főorvos

Petz Aladár M-i Kórház Kp. Labor
9024 Győr, Vasvári P. u. 2-4.

65.

Kárpáti Anna dr Halmai Olivérné dr.

főorvos, osztvezető helyettes

Petz A. Megyei Kórház Kp. Labor
9002 Győr, Vasvári P. u. 2-4

66.

Markó Eleonóra Dr.

gyógyszerész, szakmai igazgató

Soproni Prodia Kp. Labor
9400 Sopron, Győri út 15.

 

13. Hajdú-Bihar megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

67.

Balogh Mária Dr.

osztályvezető főorvos

Területi Kórház Kp. Labor
4101 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.

68.

Dán Anikó Dr.

osztályvezető főorvos

Kenézy Gy. Kórház RI. Kp. Labor
4043 Debrecen Bartók B. u. 2-26.

69.

Stief László

vegyész

Kenézy Kórház Kp. Labor
4043 Debrecen, Bartók B. u. 2-26

70.

Tumpek Judit Dr.

főorvos

Kenézy Gy. Kórház Kp. Lab.
4043 Debrecen, Bartók B. u. 2-26.

71.

Várady Éva Dr. Bogdán Lászlóné

Lab. vez. főo.

Városi Eü. Szolg.
4026 Debrecen, Füvészkert u. 4.

 

14. Heves megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

72.

Horváth Katalin Dr.

osztályvezető főorvos

Markhot F. Kórház RI. Kp. lab.
3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.

73.

Lukovszki Nóra Dr.

szakorvos

Bugát Pál Kórház Labordiagn. Oszt
3201 Gyöngyös, Dózsa Gy.u. 20-22.

74.

Tímárné Dr. Gergely Judit

vegyészmérnök, mb. oszt.vezető

A. Schweitzer Kórház Kp. Labor
3000 Hatvan, Balassi út 16.

 

15. Jász-Nagykun-Szolnok megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

75.

Dögei László Dr.

osztályvezető főorvos

Kátai G. Kórház RI Laboratóriumi Oszt.
5300 Karcag, Zöldfa u. 48.

76.

Hemrik Hilda Dr.

osztályvezető főorvos

MÁV Kórház RI. Laboratórium
5000 Szolnok Verseghy út 6-8.

77.

Sebestyén Mihályné
Dr. Hídvégi Katalin

vegyész

Hetényi G. Kórház Kp. Lab.
5000 Szolnok, Tószegi út 21.

78.

Varjuné Szalai Margit

vegyészmérnök, osztályvezető helyettes

MÁV Kórház és Rendelőint. Labor.
5001 Szolnok, Verseghy u. 6-8.

 

16. Komárom-Esztergom megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

79.

Gergely Klára Dr.

főorvos

Megyei Önkorm. Szt. Borbála Kórház
2800 Tatabánya, Dózsa Gy.u. 77

80.

Várnai Judit
Dr. Pénzes Pálné,

osztályvezető főorvos

M-i Önk. Szt. Borbála Kórház
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.

 

17. Nógrád megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

81.

Molnár Judit Dr.

osztályvezető főorvos

Szt. Lázár Megyei Kórház
3100 Salgótarján, Füleki u. 64.

 

18. Pest megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

82.

Bodó Ágnes Dr.
Palotai Sándorné Dr.

szakorvos

Szakorvosi Rendelőintézet Labor
2370 Dabas, Bartók B. u. 37/B

83.

Inkei Julianna Dr.

osztályvezető főorvos

BV Központi Kórház Laboratórium
2316 Tököl, Ráckevei út 6.

84.

Sátori Árpád Dr.

osztályvezető főorvos

Prodia-Kistarcsa, Kp. Labor
2142 Kistarcsa, Semmelweis tér 1

85.

Tóth Nándor Dr.

főorvos

Városi Egészségügyi Intézmény
2440 Százhalombatta Gesztenyés u. 10.

 

19. Somogy megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

86.

Csongrády Emőke Dr.

osztályvezető főorvos

Városi Kórház RI Kp. Lab.
8600 Siófok, Semmelweis u. 1.

87.

Kelemen Katalin Dr.

osztályvezető főorvos

Városi Kórház
7501 Nagyatád, Bajcsy Zs. u. 1.

 

20. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

88.

Antal Gabriella Dr.

osztályvezető főorvos

Felső-Szabolcsi Kórház Kp Labor
4600 Kisvárda Árpád u. 26.

89.

Harsányi Imre

 

Területi Kórház
4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.

90.

Nagy János Dr.

osztályvezető főorvos

Prodia Rt.
4400 Nyíregyháza, Szt. István u. 68.

 

21. Tolna megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

91.

Vesztergombi Zsuzsanna dr.

osztályvezető főorvos

Tolna m-i Önkorm. Kórháza
7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.

 

22. Vas megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

92.

Kovács L. Gábor dr.

osztályvezető főorvos

Vas Megyei Markusovszky Kórház Központi Laboratórium
9700 Szhely, Markusovszky u. 3.

 

23. Veszprém megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

93.

Földvári Mária
Dr. Bors Józsefné Dr.

osztályvezető főorvos

Városi Kórház Prodia Kp. Lab.
8200 Várpalota, Honvéd u. 2-3.

94.

Nagyné Dr. Rahói Katalin

vegyészmérnök, osztályvezető

Állami Szívkórház Kp. Labor
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.

95. , ,

Rádonyi Gyula

laborvezető

Magyar Imre Kórház Kp. Labor
8401 Ajka, Korányi F. u. 1.

 

24. Zala megye

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

 

Nem történt meg a választás.

 

 

 

Név

Beosztás

Munkahelyi cím

96.

Abbott Kft.

 

Abbott Laboratories (Magyarország) Kft
1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.